Generátor hesla htpasswd

Načtení souboru .htpasswd

Vložte do souboru .htaccess

Deny from all
AuthName "Please fill-in username and password"
AuthUserFile /data/emocio/nazevwebu/nazevslozky/.htpasswd
AuthType Basic
require valid-user
Satisfy any

Vytvoření hesla

Vytvořte ve stejné složce, jako je souboru .htaccess soubor .htpasswd a do něj vložte na samostatné řádky libovolné množství hesel vygenerovaných tímto formulářem:


Login
Heslo