Corporate Identity

Podívejte se co tento pojem znamená, jak je důležitý a jak je dnes vnímán. Corporate Identity je součástí firemní kultury.

V dnešní době je poměrně náročné na trhu uspět a zákazníci nedokáží rozpoznávat mezi jednotlivými výrobky firem v jednom oboru kvalitativní rozdíly (mnohdy jsou minimální). Mnohdy je proto velice důležité vnímání a rychlá identifikace značky, pro kterou se rozhodnou.

Pojmem corporate identity rozumíme v marketingu „osobnost“ firmy, slouží k prezentaci na veřejnosti i uvnitř společnosti, vystihuje hodnoty dané firmy. Dokáže ji odlišit od konkurentů na trhu. Pod corporate identity rozumíme především vizuální prezentaci, jako je logo firmy, prezentační materiály, webové stránky, reklamy v televizi, na internetu, v časopisech, „práce s logem“. Dobře zvládnutá corporate identity je důležitou součástí firemní kultury a mnohé o dané firmě vypoví. Díky corporate identity lze nastavit u veřejnosti budování image firmy, image značky popřípadě značek firmy.

Měla by být provázána se všemi systémy, které firma využívá, jak pro svoji interní potřebu, tak ve vztahu k zákazníkům (internetové stránky, samoobslužné systémy, u bank internetové bankovnictví). Všechny části firmy do sebe vzájemně zapadají. Je stejně důležité pro všechny zaměstnance i management, aby dokázali spolupracovat při budování značky a firemní image.

I zdánlivě nedůležitá část informačního systému – jeho vzhled, je z pohledu firemního vnímání velice významná a neměla by být přehlížena. Firma se stává pro své zákazníky snáze identifikovatelná a rychle si ji dokáží zařadit. Firma by samozřejmě měla vytvářet svou identitu od okamžiku vzniku.

Autor: Jakub Beneš