Grafický design

Grafický design je základem úspěchu jakéhokoli produktu, služby, prezentace firmy nebo osoby. Osmdesát procent z toho, co si člověk pamatuje, vnímal zrakem.

Obrazové podněty zpracovává mozek výrazně rychleji než jiné podněty (například zvukové). Graficky podaná informace není závislá na jazyku tak, jako text.

Grafický design vystihuje poměrně obsáhlá, ale zato přesná definice: Toto slovní spojení zahrnuje všechny užité vizuální plošné projevy statických i kinetických čárových i ploškových sdělovacích systémů, ať již vznikají v jakémkoli období jakoukoli technikou pomocí nástrojů (tužka, pero, štětec) nebo strojů (počítač). Význam grafického designu rok od roku roste. V současnosti je v našem regionu jeho význam v široké míře nedoceňován a to zejména z důvodu historického, firmy nejsou zvyklé na různorodou úroveň služeb a za kvalitní služby platit.

Zpracovávání materiálů profesionálními grafickými studii je doménou významných a ve většině případů také zahraničních firem, nikoli veškeré podnikatelské sféry. Jednotnou grafickou prezentaci firmy, budování značky si začínají některé společnosti uvědomovat a začínají klást důraz na svoji prezentaci na trhu a povědomí mezi zákazníky.

Zákazníci se například stále více orientují na graficky dobře zpracované výrobky a kvalitně zpracované grafické prezentace produktů nebo služeb. Hlavními kriterii při zpracovávání návrhů je dobrá čitelnost, intenzivní působivost a správné zvolení barev. Správně zvolená prezentace dává službě image.

Smysl grafického designu je, aby informace, které chce zadavatel prezentovat, byly názorné, zákazníka zaujaly a hlavně upoutaly pozornost. Dnešní přehlcenost informacemi vede k tomu, že se lidé začínají informacím bránit a mnohdy mohou přehlédnout cokoli důležitého, v internetovém prostředí se zavádí pojem bannerová slepota, který charakterizuje oblasti, které lidé při vstupu na internetové stránky vůbec nevnímají, protože očekávají, že na daném místě bude reklama. Úkolem grafického a potažmo i informačního designu je rozlišovat informační hodnotu (ta by měla být zadaná klientem) a podle toho zvolit to nejvhodnější umístění textu, obrázků, v případě internetu i animací apod.

Význam grafického a informačního designu v informačních systémech firem


Informační systémy se využívají ve všech moderních a dobře fungujících společnostech. Jedním z nejznámějších infomračních systému jsou v současnosti webové stránky. Bez nich se dnes prakticky nelze obejít. To stejné by se dalo říci o informačním designu a grafickém designu. Měly by informační systémy provázet na každém kroku, aby docílily jejich správné a odpovídající funkčnosti. Pokud jejich uživatelé nenajdou dané informace rychle, logicky a včas, potom je informační systém vytvořený špatně. Informační obsah není to jediné, co dělá informační systém důležitým a přehlížení správného rozmístění informací je velkou chybou. Informační systém by měl v každém případě naprosto zapadat do firemní kultury.

Autor: Jakub Beneš