Reference Nová společnost

Otevřít novaspolecnost.cz

Reference Nová společnost

Datum spuštění 25. 11. 2011
U tohoto webu bylo nutné změnit působení stránek na návštěvníka - klient potřeboval, aby vzbuzovaly důvěru a působily maximálně profesionálně. Pracovali jsme tedy na tom, aby grafická stránka byla seriózní a stejně tak i naše texty.

Nová společnost

Klient: Daniel Musil JUDr.