Sémantika - strukturování textu

Sémantika slouží k odlišení částí textu podle jejich logiky. Často se v tom chybuje, nebo spousta lidí neví, o co jde. Naučte se používat správně nadpisy, nic na tom není.

Jako příklad by se dala uvést knížka a její kapitoly. Každá kapitola tvoří souvislou logickou část textu. Pokud je příliš dlouhá, je vhodné ji rozdělit do podkapitol. V textu se takové rozdělení provádí pomocí nadpisů. Na webových stránkách se za kapitolu považuje každá jednotlivá stránka (odrážka v menu, záložka apod.), proto na stránce smí být pouze jeden nadpis úrovně 1 (v knize by to bylo Kapitola 1). Počet podkapitol a podpodkapitol už omezený není.

Jak se správně používá?

Postupujeme odshora dolů. Nejdříve je nadpis 1 (smí být na stránce pouze jednou) - většinou je to hlavní nadpis. Pod ním je nadpis 2 (v knize by to byla například kapitola 1.1, dále 1.2 atd.). A často se nepoužívá více než 3 úrovně nadpisů. Poslední tudíž bývá nadpis 3 (kapitola 1.1.1, 1.1.2 atd.). Nadpisům se dá bez zásahu uživatele pro každý web nastavit speciální velikost, odskočení, barva pomocí kaskádových stylů. V administraci proto v textu stačí vybrat správný typ nadpisu a všechno ostatní se provede samo.

  • Nadpis 1

    • Nadpis 2

      • Nadpis 3


Kde se nadpisy nastavují?

V textovém editoru v administraci je to první volba (většinou tam uvidíte nápis -- Odstavec --), pak už stačí jen z roletky vybrat ten správný nadpis.

 

Autor: Jakub Beneš