Logo v křivkách a bez křivek

Logo v křivkách a bez křivek

Častým problémem grafiků je formát loga, které dostanou pro výrobu letáčku, katalogu nebo reklamního předmětu. Logo v křivkách. Co to znamená a jak zajistit, abych poslal to správné?

Grafické soubory se v počítači dělí na dvě skupiny - vektorové (křivky) a bitmapové. Rozdíl mezi bitmapovým obrázkem a vektorovým je značný, každý formát se hodí na jiný typ použití.

Bitmapové obrázky (rastrové obrázky, bitmapy)

Nejjednodušším příkladem bitmapy jsou fotky, které obsahují velké množství odstínů barev a věci na fotce nemají jasné ohraničení. Dnes nejčastěji používané typy obrázků jsou JPG, BMP, GIF nebo TIF. Digitální fotoaparáty ukládají bitmapové obrázky obvykle ve formátu JPG a ve vysokém rozlišení. Bitmapový obrázek, pokud jej hodně zvětšíme, můžeme rozložit na jednotlivé body = pixely (na fotce níže jsou už vidět, vytvářejí nám typické kostičky), ty nám tvoří výsledný obrázek. Důležité na fotce je, aby byla dostatečně kvalitní (aby bylo bodů hodně) a nebyly rozpoznatelné.

Komprese obrázkuKvalita obrázku

Velmi oblíbený formát bitmapových obrázků JPG umí kromě zmenšení rozměrů i kompresi. To znamená, že se při ukládání zjednoduší barevná škála i obrysy a dojde ke zkreslení. U JPG je při příliš velké kompresi vidět rozmazání a na fotce se pak špatně rozeznávají focené objekty. Na obrázku vpravo je znázorněný rozdíl ve vysoké a nízké kvalitě. Pravá část má nízké rozlišení a je tak nevhodná pro jakékoli použití. Aby na fotce nebyly vidět kostičky, musela by být velice malá (např. jako poštovní známka). Levá část je ve vyšší kvalitě, ale stále pro tisk nevhodná. Na obrazovce není mnohdy poznat kvalita fotky tak dobře, jako v tištěném prospektu či katalogu.

Obrázky na internetu

Protože nám obrazovka odpustí i poměrně špatnou kvalitu fotky, je možné na internetu šetřit místem (kvalitnější obrázek samozřejmě zabírá více místa na disku), proto jsou měřítka pro tisk a obrazovku diametrálně odlišná, dávejte na to pozor.

Vektorové obrázky

Ukázka vektorového obrázkuVektory se na internetu prakticky nepoužívají, jejich místo je prozatím jinde. Většina běžných kancelářských aplikací si s vektorovými obrázky neporadí a nedokáže je otevřít (mám na mysli obvyklé grafické formáty používané v grafických studiích jako je EPS, AI, případně CDR). Specifické je pro vektory, že mají jednoduchou barevnost a jasné obrysy, používají se právě nejčastěji na loga. Velkou výhodou vektorového formátu je to, že nezáleží, jak velký bude objekt, na kterém logo bude - plachta kamionu, billboard nebo malá propiska. Na obrázku vpravo jsou znázorněné body, které tvoří výsledné písmeno m.

Vektorové obrázky jsou obvykle složené jen z několika pravidelných a nepravidelných geometrických tvarů a čar. Odtud pochází označení "v křivkách" = obrázek se skládá z různých křivek a tvarů. Jednotlivé tvary se mohou vzájemně překrývat tak, aby nám vytvořily výsledný obrázek. Vektorový obrázek neztrácí kvalitu, může být v grafickém programu zmenšován, zvětšován a pořád bude použitelný stejně. To u fotografií neplatí. Jednou zmenšená fotka už nejde vrátit do původního stavu a může tak být definitivně zničena, pokud nemáme uchovanou kopii.

Pro práci s vektory se používají speciální aplikace, jako např. Adobe Illustrator či CorelDRAW. Vektory umí zobrazit samozřejmě i jiné grafické programy (různé prohlížeče obrázků), ale často je nedokáží upravit, případně je při otevření převádějí na bitmapu a následně dovolí upravenou verzi například uložit jen jako JPG.

PDF - vektor nebo bitmapa?

PDF je zvláštním typem dokumentu, který se dnes naprosto běžně používá. Výhodou a současně nevýhodou je, že PDF dokáže kombinovat jak vektorový, tak bitmapový obrázek. To znamená, že logo v PDF může být v křivkách, ale taky nemusí. Jestli je logo použitelné pro konkrétní účel ale dokáže snadno zjistit grafik.